Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Opracowanie części teoretycznej publikacji

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2019-07-18 16:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 58/ZO/2019
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie części teoretycznej publikacji pt. „KOMPENDIUM WIEDZY na temat opracowania programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” w ramach projektu „Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy” nr POWR.20.10.00-00-003/17.00 dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zwanego dalej „Projektem”.

Więcej informacji w załącznikach:

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 10.07.2019 10:35
Publikacja ostatniej zmiany: 02.08.2019 11:23
Dokument oglądany razy: 829