Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Poszukujemy osoby do dostosowania programu szkoleniowo-doradczego wraz z materiałami szkoleniowymi i metodyczno-organizacyjnymi do standardu WCAG 2.0

Status przetargu: otwarty;
Termin składania ofert: 2018-06-25 14:00:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 291/WZ/2018
Szacunkowa wartość: ponizej 30 000 euro

Poszukujemy osoby do dostosowania programu szkoleniowo-doradczego wraz z materiałami szkoleniowymi i metodyczno-organizacyjnymi do standardu WCAG 2.0 w ramach projektu „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”

Ośrodek Rozwoju Edukacji, jako beneficjent projektu pozakonkursowego „Przywództwo –opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Priorytetu II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER, poszukuje osoby do dostosowania programu szkoleniowo-doradczego wraz z materiałami szkoleniowymi
i metodyczno-organizacyjnymi do standardu WCAG 2.0. Zdecydowana większość materiałów składa się jedynie z tekstów. Grafika, zdjęcia, nie powinny zająć więcej niż 30 stron.    

Zamawiający przekaże Wykonawcy materiał (260 stron) w formie elektronicznej
po podpisaniu umowy.

 

Więcej informacji w załącznikach:

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 22.06.2018 12:10
Publikacja ostatniej zmiany: 29.06.2018 15:45
Dokument oglądany razy: 403