Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Poszukujemy ekspertów do prowadzenia 16 spotkań sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych

Status przetargu: unieważniony;
Termin składania ofert: 2017-11-28 23:59:00
Tryb zamówienia: poniżej 30 000 euro
Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Numer sprawy: 1500/WZ/2017
Szacunkowa wartość: poniżej 30 000 euro

W ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy:

ekspertów do prowadzenia 16 spotkań sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych pn.

Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przepisy prawa oświatowego.

 

Więcej informacji w załącznikach:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 - formularz

Załącznik nr 2 - wymagania

Załącznik nr 3 - oświadczenie

Opublikował: Łukasz Eisenbart
Publikacja dnia: 24.11.2017 15:05
Publikacja ostatniej zmiany: 24.11.2017 15:05
Dokument oglądany razy: 707