Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.

 • Strona główna (z dnia: 04.12.2018, zmiana z dnia 21.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  informacja o dokonanej prezentacji projektu
 • Strona główna (z dnia: 30.01.2018, zmiana z dnia 04.12.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie ogłoszenia o publicznej prezentacji projektu
 • Projekty POWER (z dnia: 11.09.2018, zmiana z dnia 17.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana okresu realizacji projektu: Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
 • Zamówienia powyżej 30 000 € (z dnia: 27.12.2016, zmiana z dnia 17.10.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana nazwy
 • Projekty POWER (z dnia: 06.09.2018, zmiana z dnia 11.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana daty okresu realizacji szkoły ćwiczeń
 • Plan zamówień publicznych (z dnia: 14.03.2018, zmiana z dnia 10.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja Planu zamówień publicznych
 • Projekty POWER (z dnia: 25.07.2018, zmiana z dnia 06.09.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana daty trwania projektu Tworzenie programów nauczania
 • Projekty POWER (z dnia: 09.07.2018, zmiana z dnia 25.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja terminów realizacji projektów
 • Struktura organizacyjna (z dnia: 13.02.2018, zmiana z dnia 19.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wprowadzenie zmiany w nazwie stanowiska
 • Projekty POWER (z dnia: 25.06.2018, zmiana z dnia 09.07.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmian adaty zakończenia projektu do sierpnia 2018 - Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych uczniów
 • Projekty POWER (z dnia: 12.02.2018, zmiana z dnia 25.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana terminu realizacji jednego z projektów
 • Prowadzone rejestry i ewidencja (z dnia: 27.12.2016, zmiana z dnia 06.06.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  usunięcie punktu 5
 • Plan zamówień publicznych (z dnia: 03.04.2017, zmiana z dnia 14.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  plan
 • Redakcja BIP (z dnia: 05.12.2017, zmiana z dnia 01.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana w składzie zespołu redakcyjnego
 • Struktura organizacyjna (z dnia: 25.01.2018, zmiana z dnia 13.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wprowadzenie zmian w składzie dyrekcji
 • Projekty POWER (z dnia: 05.12.2017, zmiana z dnia 12.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  poprawki
 • Strona główna (z dnia: 01.02.2008, zmiana z dnia 30.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  poprawka edytorska
 • Struktura organizacyjna (z dnia: 08.01.2018, zmiana z dnia 25.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja listy wicedyrektorów
 • Struktura organizacyjna (z dnia: 30.08.2017, zmiana z dnia 08.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja składu osobowego dyrekcji ORE
 • Projekty POWER (z dnia: 02.11.2017, zmiana z dnia 05.12.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie nowych projektów
 • Redakcja BIP (z dnia: 14.09.2017, zmiana z dnia 05.12.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wprowadzenie zmiany w składzie zespołu redakcyjnego
 • Projekty POWER (z dnia: 12.05.2017, zmiana z dnia 02.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana okresu realizacji - Etap 3
 • Redakcja BIP (z dnia: 08.05.2017, zmiana z dnia 14.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana składu zespołu redakcyjnego
 • Struktura organizacyjna (z dnia: 31.03.2017, zmiana z dnia 30.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiany składu dyrekcji
 • Kontakt (z dnia: 07.07.2017, zmiana z dnia 07.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  usunięcie wpisu - rzecznik prasowy ORE


Opublikował: Mateusz Fijołek
Publikacja dnia: 07.07.2017
Podpisał: Mateusz Fijołek
Dokument z dnia: 27.12.2016
Dokument oglądany razy: 6 089