Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.

 • Organizacja, przedmiot działania i kompetencje (z dnia: 27.12.2016, zmiana z dnia 13.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zaktualizowano regulamin organizacyjny
 • Instrukcja korzystania z BIP (z dnia: 27.12.2016, zmiana z dnia 27.12.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana instrukcji
 • Struktura organizacyjna (z dnia: 27.12.2016, zmiana z dnia 02.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Struktura organizacyjna (z dnia: 02.01.2017, zmiana z dnia 12.01.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Struktura organizacyjna (z dnia: 12.01.2017, zmiana z dnia 31.03.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  ujednolicenie tekstu ze stroną główną ORE
 • Plan zamówień publicznych (z dnia: 27.12.2016, zmiana z dnia 03.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie planu na rok 2017
 • Kontrola zarządcza (z dnia: 30.03.2017, zmiana z dnia 05.04.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie pliku
 • Redakcja BIP (z dnia: 27.12.2016, zmiana z dnia 08.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana składu zespołu redakcyjnego
 • Projekty POWER (z dnia: 27.12.2016, zmiana z dnia 12.05.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  poprawka językowa
 • Zbędne i zużyte składniki majątkowe (z dnia: 27.12.2016, zmiana z dnia 06.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana pozycji w menu
 • Zbędne i zużyte składniki majątkowe (z dnia: 06.06.2017, zmiana z dnia 06.06.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana typu strony
 • Kontakt (z dnia: 27.12.2016, zmiana z dnia 07.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  usunięcie wpisu - Rzecznik prasowy ORE
 • Kontakt (z dnia: 07.07.2017, zmiana z dnia 07.07.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  usunięcie wpisu - rzecznik prasowy ORE
 • Struktura organizacyjna (z dnia: 31.03.2017, zmiana z dnia 30.08.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiany składu dyrekcji
 • Redakcja BIP (z dnia: 08.05.2017, zmiana z dnia 14.09.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana składu zespołu redakcyjnego
 • Projekty POWER (z dnia: 12.05.2017, zmiana z dnia 02.11.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana okresu realizacji - Etap 3
 • Redakcja BIP (z dnia: 14.09.2017, zmiana z dnia 05.12.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wprowadzenie zmiany w składzie zespołu redakcyjnego
 • Projekty POWER (z dnia: 02.11.2017, zmiana z dnia 05.12.2017)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie nowych projektów
 • Struktura organizacyjna (z dnia: 30.08.2017, zmiana z dnia 08.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  edycja składu osobowego dyrekcji ORE
 • Struktura organizacyjna (z dnia: 08.01.2018, zmiana z dnia 25.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja listy wicedyrektorów
 • Strona główna (z dnia: 01.02.2008, zmiana z dnia 30.01.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  poprawka edytorska
 • Projekty POWER (z dnia: 05.12.2017, zmiana z dnia 12.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  poprawki
 • Struktura organizacyjna (z dnia: 25.01.2018, zmiana z dnia 13.02.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  wprowadzenie zmian w składzie dyrekcji
 • Redakcja BIP (z dnia: 05.12.2017, zmiana z dnia 01.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana w składzie zespołu redakcyjnego
 • Plan zamówień publicznych (z dnia: 03.04.2017, zmiana z dnia 14.03.2018)
  powód wprowadzenia zmiany:
  plan


Opublikował: Mateusz Fijołek
Publikacja dnia: 03.04.2017
Podpisał: Mateusz Fijołek
Dokument z dnia: 27.12.2016
Dokument oglądany razy: 7 149