Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian: 180/ORE/US/2017 Organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli

Wersja z dnia: 26.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o udzieleniu zamówienia postępowanie nr 180/ORE/US/2017

Wersja z dnia: 05.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej postępowanie nr 180/ORE/US/2017

Wersja z dnia: 31.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: Protokół z sesji otwarcia ofert postępowanie nr 180/ORE/US/2017

Wersja z dnia: 29.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: Odpowiedzi na pytania 11-15 postępowanie nr 180-ORE-US-2017

Wersja z dnia: 21.08.2017
Powód wprowadzenia zmian: Odpowiedzi na pytania 1-10 postępowanie nr 180/ORE/US/2017. Zmiana terminu składania ofert.