Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian: WA-ZUZP.2611.117B.2019 Opracowanie koncepcji e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz przygotowanie założeń i wkładów do regulaminów konkursów na stworzenie e-zasobów w ramach zespołu ekspertów branżowych w Grupie 9, obejmującej dziedziny: technika masażu, ortoptyka, protetyka słuchu

Wersja z dnia: 31.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: dodanie ogłoszenia o nieudzieleniu zamówienia

Wersja z dnia: 25.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji o unieważnieniu postępowania

Wersja z dnia: 22.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie informacji o przedłużeniu terminu składania ofert.