Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian: WA-ZUZP.2610.102.2019 Dostosowanie programów nauczania zawodu do podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Wersja z dnia: 09.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o udzielonych i nieudzielonych zamówieniach

Wersja z dnia: 05.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: 09.07.2019 - Sprostowanie do informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 05.07.2019

Wersja z dnia: 02.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: 05.07.2019 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej nr 2

Wersja z dnia: 28.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej nr 1

Wersja z dnia: 27.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert nr 2

Wersja z dnia: 26.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Unieważnienie postępowania w zakresie cz. 1, 2, 9, 16, 23, 27, 41, 45, 49, 50

Wersja z dnia: 26.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 19.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Informacja z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 17.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 1 treści Ogłoszenia

Wersja z dnia: 14.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Wyjaśnienia treści Ogłoszenia nr 1