Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian: Usługa ekspercka w debacie na temat znaczenia ewaluacji zewnętrznej dla jakości systemu oświaty w Polsce oraz przeprowadzenie trzech konwersatoriów

Ta wiadomość nie była zmieniana