Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian: Opracowanie recenzji merytorycznej Modelu funkcjonowania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą

Wersja z dnia: 13.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie protokołu z wyboru najkorzystniejszej oferty.