Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian: WA-ZUZP.2611.127.2019 Wykonanie przez czterech ekspertów zewnętrznych adaptacji i dostosowań do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA dla uczniów w wieku 9-13 lat

Ta wiadomość nie była zmieniana