Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian: Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch edycji szkolenia blended-learning Rozwijanie kompetencji cyfrowych - wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się

Ta wiadomość nie była zmieniana