Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian: Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch edycji szkolenia blended-learning pt. ”Rozwijanie kompetencji cyfrowych – wykorzystanie e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się”

Ta wiadomość nie była zmieniana