Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian: Weryfikacja (dokonanie oceny eksperckiej) i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów: słabowidzących w druku powiększonym i niewidomych w systemie Braille’a, uczęszczających do klasy III i VI szkoły podstawowej.

Ta wiadomość nie była zmieniana