Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian: Przygotowanie i przeprowadzenie dwóch edycji szkolenia blended-learning pt. ”Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów z wykorzystaniem nowych technologii”

Ta wiadomość nie była zmieniana