Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian: Przeprowadzenie zajęć warsztatowych podczas siedmiu dwudniowych szkoleń doskonalących dla wizytatorów realizujących zadania nadzoru pedagogicznego w formie ewaluacji zewnętrznej

Ta wiadomość nie była zmieniana