Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian: Ocena ekspercka i odbiór adaptacji podręczników dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących w druku powiększonym i niewidomych w systemie Braille’a, uczęszczających do klas II, V i VIII

Ta wiadomość nie była zmieniana