Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian: Redakcja językowa i korekta programu szkoleniowo-doradczego wraz z materiałami szkoleniowymi i metodyczno-organizacyjnymi

Wersja z dnia: 04.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: DODANIE ZALACZNIKA - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty