Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rejestr zmian: Projekty POWER

Wersja z dnia: 17.04.2020 10:46
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja czasu realizacji projektu

Wersja z dnia: 29.01.2020 08:37
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja okresu realizacji projektu: Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

Wersja z dnia: 15.01.2020 12:13
Powód wprowadzenia zmian: zmiana daty realizacji projektu

Wersja z dnia: 07.01.2020 13:26
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja informacji

Wersja z dnia: 07.01.2020 12:33
Powód wprowadzenia zmian: poprawki redakcyjne

Wersja z dnia: 18.10.2019 12:44
Powód wprowadzenia zmian: dodanie nowego projektu

Wersja z dnia: 30.09.2019 09:38
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja informacji

Wersja z dnia: 06.09.2019 12:22
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja informacji

Wersja z dnia: 06.09.2019 12:21
Powód wprowadzenia zmian: korekta

Wersja z dnia: 06.09.2019 12:11
Powód wprowadzenia zmian: publikacja informacji o nowym projekcie

Wersja z dnia: 18.06.2019 12:43
Powód wprowadzenia zmian: przedłużenie terminu realizacji projektu

Wersja z dnia: 13.05.2019 11:38
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja informacji o projektach UE realizowanych w ORE

Wersja z dnia: 15.03.2019 13:27
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja informacji o terminach realizacji projektów

Wersja z dnia: 17.10.2018 15:32
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja

Wersja z dnia: 11.09.2018 08:50
Powód wprowadzenia zmian: zmiana okresu realizacji projektu: Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

Wersja z dnia: 06.09.2018 09:36
Powód wprowadzenia zmian: zmiana daty okresu realizacji szkoły ćwiczeń

Wersja z dnia: 25.07.2018 13:51
Powód wprowadzenia zmian: zmiana daty trwania projektu Tworzenie programów nauczania

Wersja z dnia: 09.07.2018 13:59
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja terminów realizacji projektów

Wersja z dnia: 25.06.2018 13:23
Powód wprowadzenia zmian: zmian adaty zakończenia projektu do sierpnia 2018 - Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych uczniów

Wersja z dnia: 12.02.2018 15:54
Powód wprowadzenia zmian: zmiana terminu realizacji jednego z projektów

Wersja z dnia: 05.12.2017 13:09
Powód wprowadzenia zmian: poprawki

Wersja z dnia: 02.11.2017 08:31
Powód wprowadzenia zmian: dodanie nowych projektów

Wersja z dnia: 12.05.2017 09:21
Powód wprowadzenia zmian: zmiana okresu realizacji - Etap 3

Wersja z dnia: 27.12.2016 10:00
Powód wprowadzenia zmian: poprawka językowa