Szacowanie kosztów realizacji zadań w projekcie Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego.

Zespół projektu pn. „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” w Ośrodku Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o przesłanie szacunkowej kalkulacji kosztów wykonania zadania opisanego w załącznikach. Naszym celem… Czytaj więcejSzacowanie kosztów realizacji zadań w projekcie Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego.

Ekspert do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW – 2 osoby

W ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr UDA-POWR.02.10-00-0002/19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja… Czytaj więcejEkspert do monitorowania przedsięwzięć grantowych SCWEW – 2 osoby

Opracowanie 2 pakietów e-materiałów

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Autora lub Zespół Autorów dwóch pakietów e-materiałów, zawierających opis procedur postępowania i narzędzia pomocne w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkół i przedszkoli, w… Czytaj więcejOpracowanie 2 pakietów e-materiałów

Wykonanie materiałów promocyjnych wraz z dostawą do siedziby Ośrodka Rozwoju Edukacji

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych wraz z dostawą do siedziby Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 28 zgodnie z załączoną specyfikacją. Termin składania ofert upływa… Czytaj więcejWykonanie materiałów promocyjnych wraz z dostawą do siedziby Ośrodka Rozwoju Edukacji

Przeprowadzeniu szkolenia na temat: tworzenia dostępnych (zgodnych ze standardem WCAG 2.1) dokumentów Word, Excel, Power Point; eksportu do PDF oraz walidacji dokumentów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z zapytaniem ofertowym na przeprowadzenie szkolenia na temat: tworzenia dostępnych (zgodnych ze standardem WCAG 2.1) dokumentów Word, Excel,  Power Point; eksportu do PDF… Czytaj więcejPrzeprowadzeniu szkolenia na temat: tworzenia dostępnych (zgodnych ze standardem WCAG 2.1) dokumentów Word, Excel, Power Point; eksportu do PDF oraz walidacji dokumentów.