Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko Audytor Wewnętrzny.

Wymiar etatu: niepełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa.
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Audytora Wewnętrznego będzie należało:
1)    Planowanie i przeprowadzanie audytu,
2)    Sporządzanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych audytów,
3)    Przegląd procedur wewnętrznych,
4)    Opiniowanie rozwiązań w zakresie kontroli wewnętrznej,
5)    Współpraca z wewnętrznymi działami firmy i audytorami zewnętrznymi
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
niezbędne:                                                                                                                     
· wykształcenie wyższe,
· obywatelstwo polskie,
· posiada zdolność do czynności prawnych oraz  korzysta z pełni praw publicznych,
· uprawnienia biegłego rewidenta lub dwuletnie doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego,
· Kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. nr 157, poz.1240 z późn. zm).
p o ż ą d a n e:
·   asertywność i dobre umiejętności negocjacyjne
·   doświadczenie we współpracy na różnych szczeblach decyzyjnych
·   łatwość budowania relacji i wysokie umiejętności interpersonalne
·   dobra obsługa komputera w zakresie MS Office (Word, Excel),
·   zaangażowanie i samodzielność,
·   doskonała organizacja pracy
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·     opis przebiegu pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
·     kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
·     kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
·     kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
·     kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie  zawodowe na stanowisku audytora wewnętrznego.
W związku z ubieganiem się o zatrudnienie w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie oświadczam, że:
· posiadam pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
· nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przedsiębiorstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
· posiadam obywatelstwo polskie.
· oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2016  poz. 922).
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście
do sekretariatu (pok. 201 lub 202) w siedzibie ORE, Al. Ujazdowskie 28, lub za pośrednictwem poczty w terminie do 31 marca 2017 r.  na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji,  Aleje Ujazdowskie 28, 00 – 478  Warszawa, z dopiskiem na kopercie - Oferta pracy na stanowisko Audytor Wewnętrzny.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeśli wpłynęły na ww. adres do dnia
31 marca 2017 r.  do godz. 15.00.

Rekrutacja składa się z następujących etapów:
1) weryfikacji formalnej dokumentów (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które złożą w terminie kompletne dokumenty),
2) analizy merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne (do następnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełniają wskazane w ogłoszeniu wymagania),
3) rozmowy kwalifikacyjnej,
 

Wytworzył: Barbara Rudzińska-Mękal (23 marca 2017)
Opublikował: Katarzyna Kozera (23 marca 2017, 16:30:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 95

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij