Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rekrutacje projekty

Pokaż wpisy z roku:

Trwa rekrutacja - osoby do wspierania szkół w zakresie doradztwa zawodowego

08.03.2018

Zespół projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” informuje, że trwa rekrutacja osób, które zostaną przygotowane do wspierania szkół w zakresie działań z obszaru doradztwa zawodowego. Rekrutacja trwa do 22.03.2018 r.

więcej...

„Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” - przedłużenie rekrutacji

05.03.2018

Zespół projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” informuje, że poszukiwania trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego nadal trwają.

więcej...

Zespół projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” poszukuje trenerów

19.02.2018

Zespół projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” informuje o poszukiwaniu trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera-koordynatora wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego. Rekrutację trenerów z powiatów z danego województwa prowadzą właściwe kuratoria oświaty.

 

więcej...

Etap 2. Partnerstwo - Nabór uzupełniający na zespoły 3 autorów

07.02.2018

Etap 2. Partnerstwo – Nabór uzupełniający na zespoły 3 autorów do opracowania uszczegółowionych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach – grupa zawodowa okrętownictwo.

więcej...

Wyniki naboru uzupełniającego na trenera spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w grupie branżowej transportowo-spedycyjno-logistycznej

30.01.2018

Wyniki naboru na trenera spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w grupie branżowej transportowo-spedycyjno-logistycznej. Nabór prowadzony był w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy” w terminie 5–15.01.2018 r.

więcej...

Poszukujemy redaktora merytorycznego opisów ofert wspomagania i sposobów ich wykorzystania w pracy szkoły (dobrych praktyk)

18.01.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje redaktora merytorycznego opisów ofert wspomagania i sposobów ich wykorzystania w pracy szkoły (dobrych praktyk)

więcej...

Etap 2. Partnerstwo - Poszukujemy trenera do prowadzenia spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w ramach grupy branżowej: transportowo-spedycyjno-logistyczna (nabór uzupełniający)

05.01.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje trenera spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w zawodach w branży:

transportowo-spedycyjno-logistyczna, w skład której wchodzą zawody: technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych, technik transportu kolejowego, technik transportu drogowego, kierowca mechanik, technik nawigator morski, technik rybołówstwa morskiego, technik żeglugi śródlądowej.

W wyniku naboru uzupełniającego zostanie zrekrutowany trener, który będzie współpracował z zespołem autorów przypisanych do branży transportowo-spedycyjno-logistycznej.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”.

Termin rekrutacji: zgłoszenia poprzez formularz do: 15 stycznia 2018 r. do godziny 23:59.

więcej...

Wyniki naboru na trenerów spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w grupach branżowych

03.01.2018

Wyniki naboru na trenerów spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w grupach branżowych. Nabór prowadzony był w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy” w terminie od 23.11.2017 r. do 4.12.2017 r.

więcej...Dokument oglądany razy: 85 646