Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rekrutacje projekty

Etap.1 Nabór 3 moderatorów do moderowania seminariów branżowych (nabór uzupełniający)

28.11.2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do naboru moderatorów dwudniowych seminariów branżowych dla grup właściwych wg branż złożonych z przedstawicieli pracodawców, dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1. Forum Partnerów Społecznych”.

więcej...

Ekspert ds. przedmiotów artystycznych oraz koncepcji programów nauczania i scenariuszy zajęć

28.11.2017

Dla prawidłowej realizacji zadań merytorycznych w ramach ww. projektu Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji poszukuje:

Eksperta ds. przedmiotów artystycznych oraz koncepcji programów nauczania i scenariuszy zajęć

więcej...

Etap 2. „Partnerstwo” – Poszukujemy trenerów do prowadzenia spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w ramach 12 grup branżowych

23.11.2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Trenera spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w zawodach. W wyniku naboru zostanie zrekrutowanych 12 Trenerów – jeden trener będzie współpracował z zespołem autorów przypisanych do jednej z 12 grup branżowych.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”.

więcej...

Etap 3. „Partnerstwo” – Poszukujemy trenera do prowadzenia spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w ramach grupy branżowej poligraficzno-fotograficznej (nabór uzupełniający)

23.11.2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Trenera spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w zawodach w branży poligraficzno-fotograficznej, która obejmuje zawody: technik fotografii i multimediów (wcześniej fototechnik); technik grafiki i poligrafii cyfrowej (wcześniej technik cyfrowych procesów graficznych); fotograf, drukarz, introligator, technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich. W wyniku naboru uzupełniającego zostanie zrekrutowany jeden trener, który będzie współpracował z zespołem autorów przypisanych do branży poligraficzno-fotograficznej.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3: Edukacja odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

więcej...

Etap.1 Nabór 23 moderatorów do moderowania seminariów branżowych

09.11.2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do naboru moderatorów do moderowania dwudniowych seminariów branżowych oraz opracowania raportu dla grup właściwych wg branż złożonych z przedstawicieli pracodawców, dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych.
Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 1. Forum Partnerów Społecznych”.

więcej...

Poszukujemy 3 trenerów do przeprowadzenia warsztatów dotyczących walidacji i certyfikacji osób odpowiedzialnych za szkolenia pracowników systemu oświaty oraz działania rozwojowe skierowane do szkół i przedszkoli

08.11.2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 3 trenerów do przeprowadzenia warsztatów dotyczących walidacji i certyfikacji osób odpowiedzialnych za szkolenia pracowników systemu oświaty oraz działania rozwojowe skierowane do szkół i przedszkoli

więcej...

Etap.1 Nabór moderatorów do moderowania seminariów branżowych

06.11.2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje moderatorów dwudniowych seminariów branżowych i autorów raportu dla grup właściwych według branż złożonych z przedstawicieli pracodawców, dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych.

więcej...

Rekrutacja na prelegentów seminariów wdrożeniowych dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły (JST)

06.11.2017

Projekt „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych” - Rekrutacja na prelegentów seminariów wdrożeniowych dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły (JST)

REKRUTACJA PRZEDŁUŻONA!

więcej...

Etap 1. Nabór moderatorów seminariów branżowych

02.11.2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje moderatorów dwudniowych seminariów branżowych i autorów raportu dla grup właściwych według branż złożonych z przedstawicieli pracodawców, dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych.

więcej...

Etap 3. „Partnerstwo” – Poszukujemy trenerów do prowadzenia spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w ramach 13 grup branżowych

02.11.2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Trenera spotkań z zespołami autorów kryteriów weryfikacji w zawodach. W wyniku naboru zostanie zrekrutowanych 13 Trenerów – jeden trener będzie współpracował z zespołem autorów przypisanych do jednej z 13 grup branżowych.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3: Edukacja odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

więcej...

Ekspert ds. przedmiotów artystycznych oraz koncepcji programów nauczania i scenariuszy zajęć

27.10.2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje eksperta ds. przedmiotów artystycznych oraz koncepcji programów nauczania i scenariuszy zajęć.

więcej...

Wyniki naboru na trenerów spotkań Autorów i Redaktorów planów i programów nauczania

26.10.2017

Wyniki naboru na trenerów do prowadzenia spotkań Autorów i Redaktorów planów i programów nauczania. Rekrutacja prowadzona była w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” w terminie od 13.02.2017 r. do 5.03.2017 r.

więcej...

Wyniki naboru na recenzentów planów i programów nauczania

26.10.2017

Wyniki naboru na recenzentów planów i programów nauczania. Rekrutacja prowadzona była w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy w terminie od 23.02.2017 r. do 27.03.2017 r.

więcej...

Wyniki naboru na autorów i redaktorów merytorycznych planów i programów nauczania

26.10.2017

Wyniki naboru na autorów i redaktorów merytorycznych planów i programów nauczania. Rekrutacja prowadzona była w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, etap 3: Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy” w terminie od 20.01.2017 r. do 8.03.2017 r.

więcej...Dokument oglądany razy: 63 963