Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Świadczenie usługi cateringowej podczas dwóch jednodniowych seminariów

26.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej ceny następującej usługi:

Świadczenie usługi cateringowej podczas dwóch jednodniowych seminariów.

więcej...

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości spotkania

24.04.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości spotkania zgodnie z Formularzem cenowym – Załącznik nr 1. Trzy jednodniowe spotkania będą odbywały się w Warszawie (hotele 3-gwiazdkowe w odległości maks.10 km od Dworca Centralnego). Zamówienie obejmuje w szczególności następujące usługi: przygotowanie i obsługę spotkania, usługę konferencyjną, usługę restauracyjną, usługę hotelową, zwrot kosztów podróży dla uczestników spotkań.

więcej...

Moderowanie sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych

23.04.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

Moderowanie  sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych „Współpraca ze szkołą w zakresie planowania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – przepisy prawa oświatowego”.

więcej...

Opracowanie rekomendacji do zmian w przepisach prawa w obszarze poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

23.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie zamówienia w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie rekomendacji do zmian w przepisach prawa w obszarze poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

więcej...

Druk, oprawa oraz dystrybucja publikacji - Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży

23.04.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pozakonkursowego „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” zwraca się z prośbą o podanie szacunkowej kwoty brutto za wykonanie usługi obejmującej:                  

  1. Druk i oprawę,
  2. Dystrybucję publikacji „Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży . Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi”, praca zbiorowa pod red. Kazimiery Krakowiak.
więcej...

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratoriów oświaty, jednostek samorządu terytorialnego i innych placówek oświatowych

23.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie zamówienia w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia na przygotowanie nośników USB wraz z dostawą

23.04.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na przygotowanie nośników USB wraz z dostawą.

więcej...

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratoriów oświaty, jednostek samorządu terytorialnego i innych placówek oświatowych

20.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie zamówienia w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), kuratoriów oświaty (KO), jednostek samorządu terytorialnego (JST) i innych placówek oświatowych związanych z pracą
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), opracowaniu założeń metodologicznych dot. wyboru kadry koordynującej działania pilotażowe oraz dotyczącej wyboru uczestników szkoleń pilotażowych.

więcej...

Opracowanie elektronicznej wersji 4 pakietów narzędzi służących walidacji trenerów oświaty, w oparciu o gotowe materiały merytoryczne

16.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

Opracowanie elektronicznej wersji 4 pakietów narzędzi służących walidacji trenerów oświaty, w oparciu o gotowe materiały merytoryczne.  

więcej...

Przygotowanie i przeprowadzenie w zakresie organizacyjnym i rekrutacyjnym konferencji

13.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie zamówienia: Przygotowanie i przeprowadzenie w zakresie organizacyjnym i rekrutacyjnym konferencji w projekcie  Przywództwo - opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty.

więcej...

Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych

13.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

„Usługa druku specjalistycznego i oprawy adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów niewidomych, wykonanych w systemie Braille’a (z podziałem na tomy) i adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowanych do potrzeb uczniów słabowidzących, w druku powiększonym (z podziałem na tomy) oraz dystrybucja do szkół wskazanych przez Zamawiającego”

więcej...

Tłumaczenie specjalistyczne materiałów z zakresu edukacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego z języka portugalskiego na język polski

13.04.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia w przedmiocie:

Tłumaczenie specjalistyczne materiałów z zakresu edukacji, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego z języka portugalskiego na język polski.

Zamawiający planuje zlecić tłumaczenie ok. 50 stron znormalizowanego tekstu (1800 znaków na stronę) wybranych z publikacji stanowiącej załącznik do zapytania.

więcej...

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń

13.04.2018

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń dla przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP), kuratoriów oświaty (KO), jednostek samorządu terytorialnego (JST) i innych placówek oświatowych związanych z pracą z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), opracowaniu założeń metodologicznych dot. wyboru kadry koordynującej działania pilotażowe oraz dotyczącej wyboru uczestników szkoleń pilotażowych.

Termin szacowania zostaje wydłużony do dnia 18 kwietnia 2018 r.

więcej...

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia metodycznego „Eksperyment - nauczanie przez odkrywanie. Wykorzystanie metody IBSE - dociekania naukowego i metody badawczej”

12.04.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje osób do przygotowania i przeprowadzenia szkolenia metodycznego „Eksperyment – nauczanie przez odkrywanie. Wykorzystanie metody IBSE – dociekania naukowego i metody badawczej” w formie blended-learning.

więcej...

Poszukujemy wykonawcy - korekta i redakcja językowa PPKZ

10.04.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości przeprowadzenia korekty i redakcji językowej podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ)

więcej...Dokument oglądany razy: 26 615