Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Weryfikacja merytoryczna i wprowadzenie zmian w modelowej koncepcji szkoły ćwiczeń

05.01.2018

Weryfikacja merytoryczna i wprowadzenie zmian w modelowej koncepcji szkoły ćwiczeń - szacowanie ceny zamówienia

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – poszukuje 5 wykonawców do weryfikacji merytorycznej i wprowadzenia zmian w modelowej koncepcji szkoły ćwiczeń.

Termin nadsyłania formularzy, zawierających informację dot. ceny brutto za jedną stronę opracowania  na adres szkolacwiczen@ore.edu.pl upływa 10 stycznia 2018 r. o godz. 10.00. 

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia: Usługa cateringowa podczas jednodniowego spotkania dla 120 osób organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1”.

05.01.2018

Szacowanie wartości zamówienia: Usługa cateringowa podczas jednodniowego spotkania dla 120 osób organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa podczas jednodniowego spotkania podsumowującego projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum Partnerów Społecznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój.

Usługa cateringowa świadczona będzie w Warszawie. Miejscem realizacji spotkania będzie siedziba instytucji Zamawiającego.

Wycenę prosimy przesłać na adres: anna.kamont@ore.edu.pl najpóźniej do 8 stycznia 2018 r. do godziny 12.00. 
Niniejsze zaproszenie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2016.1020),
a złożona wycena nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

więcej...

Dokonanie oceny pracy konkursowej polegającej na opracowaniu programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć

03.01.2018

Zamawiający przedłuża termin składana oferty szacunkowej wyceny zamówienia do dnia 11.01.2018 do godz. 14:00

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto) następującego zadania:

Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest dokonanie oceny pracy konkursowej polegającej na opracowaniu programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/lekcji , w wychowaniu przedszkolnym oraz dla poszczególnych etapów edukacyjnych.

więcej...

Opracowanie programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć

03.01.2018

Zamawiający przedłuża termin składana oferty szacunkowej wyceny zamówienia do dnia 11.01.2018 do godz. 14:00

W celu ustalenia wartości zamówienia  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto) następującego zadania:


Przedmiotem szacowania wartości zamówienia jest opracowanie programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/lekcji , w wychowaniu przedszkolnym oraz dla poszczególnych etapów edukacyjnych.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia: prowadzenie przez trenera spotkań dla zespołów autorów opracowujących kryteria weryfikacji. Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2”

02.01.2018

Szacowanie wartości zamówienia: prowadzenie przez trenera spotkań dla zespołów autorów opracowujących kryteria weryfikacji. Projekt „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2”.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie 2 dwudniowych spotkań dla zespołów autorów opracowujących kryteria weryfikacji określone w podstawach programowych kształcenia w zawodach (jeden trener poprowadzi spotkania w ramach jednej z 25 grup branżowych. Wykaz grup branżowych w załączniku).

więcej...Dokument oglądany razy: 18 813