Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Wycenę wartości przeprowadzenia tłumaczenia specjalistycznego z języka polskiego na język angielski dokumentacji programowej kształcenia zawodowego - suplementów Europass

16.03.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości przeprowadzenia tłumaczenia specjalistycznego z języka polskiego na język angielski dokumentacji programowej kształcenia zawodowego - suplementów Europass do dyplomów/świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe

więcej...

Wycena wartości przeprowadzenia korekty i redakcji językowej suplementów Europass do dyplomów/świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe

16.03.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości przeprowadzenia korekty i redakcji językowej suplementów Europass do dyplomów/świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe

więcej...

Wycena wartości dwóch typów spotkań

16.03.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości dwóch typów spotkań, zgodnie z załączonym poniżej Formularzem cenowym – Załącznik nr 1. Spotkania organizowane według poniższych typów będą odbywały się w Warszawie (hotele 3-gwiazdkowe w odległości maks. do 10 km od Dworca Centralnego). Zamówienie obejmuje w szczególności następujące usługi: przygotowanie i obsługę spotkania, usługę konferencyjną, usługę restauracyjną, usługę hotelową, zwrot kosztów podróży dla uczestników spotkań.

więcej...

Wycena wartości przeprowadzenia korekty i redakcji językowej podstaw programowych kształcenia zawodowego

16.03.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości przeprowadzenia korekty i redakcji językowej podstaw programowych kształcenia zawodowego

więcej...

Opracowanie Ramowego programu szkoleń dla nauczycieli odpowiedzialnych za nauczanie w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w szkołach

14.03.2018

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Ramowego programu szkoleń dla nauczycieli odpowiedzialnych za nauczanie w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w szkołach (realizowanego następnie przez publiczne i niepubliczne ośrodki doskonalenia nauczycieli) na wszystkich etapach kształcenia, zgodnego z nową podstawą programową kształcenia ogólnego

więcej...

Organizacja jednodniowego spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla 224 osób dotyczącego prezentacji wyników pilotażu projektu

14.03.2018

Wycena szacunkowa zadania polegającego na organizacji jednodniowego spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla 224 osób dotyczącego prezentacji wyników pilotażu projektu Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń, zwanego dalej „Spotkaniem”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój (PO WER). 

więcej...

Przeprowadzenie dwóch dwudniowych ogólnopolskich szkoleń dla 160 osób każde

09.03.2018

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie dwóch dwudniowych ogólnopolskich szkoleń dla 160 osób każde w Warszawie w okresie:  IV kwartał 2019 r. i I kwartał 2020 r.

więcej...

Organizacja 7 spotkań roboczych zespołów ekspertów w Warszawie

09.03.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na organizacji 7 spotkań roboczych zespołów ekspertów w Warszawie. Planuje się udział w każdym spotkaniu min. 15 osób.

więcej...

Kotekta i redakcja techniczna materiałów opracowywanych przez zespoły ekspertów

09.03.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia polegającego na korekcie i redakcji technicznej materiałów opracowywanych przez zespoły ekspertów.

więcej...

Zorganizowanie 10 dwudniowych szkoleń dla 10 osób każde

09.03.2018

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 10 dwudniowych szkoleń dla 10 osób każde,
w miastach wojewódzkich, w okresie II kwartał 2020 r.

więcej...

Zorganizowanie 2 jednodniowych ogólnopolskich konferencji dla 150 osób każda

09.03.2018

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 2 jednodniowych ogólnopolskich konferencji dla 150 osób każda w okresie:

  • maj – lipiec 2019 r. w Warszawie lub w Krakowie oraz
  • październik – grudzień 2020 r. w Warszawie lub w Krakowie.
więcej...

Wycena wartości trzech typów spotkań - Partnerstwo. Etap 3

06.03.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę wartości trzech typów spotkań, zgodnie z załączonym poniżej Formularzem cenowym – Załącznik nr 1. Wszystkie spotkania organizowane według poniższych typów będą odbywały się w Warszawie (hotele 3-gwiazdkowe w odległości maks. do 10 km od Dworca Centralnego). Zamówienie obejmuje w szczególności następujące usługi: przygotowanie i obsługę spotkania, usługę konferencyjną, usługę restauracyjną, usługę hotelową, zwrot kosztów podróży dla uczestników spotkań.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia materiałów konferencyjnych

05.03.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie
informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

dostawa materiałów konferencyjnych dla Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

więcej...

Opracowanie recenzji programu szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego obejmującego około 200 znormalizowanych stron

02.03.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto) następującego zadania:

opracowanie recenzji programu szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego obejmującego około 200 znormalizowanych stron (1 strona = 1 800 znaków ze spacjami).

więcej...

Opracowanie suplementu do kwalifikacji oraz do dyplomu w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” - etap 2 i 3

28.02.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania: opracowanie suplementu do kwalifikacji oraz do dyplomu w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” – etap 2 i 3.

więcej...Dokument oglądany razy: 20 931