Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Szacowanie wartości zamówienia – organizacja dwudniowego spotkania dla trenerów i kadry szkoły ćwiczeń w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”

19.10.2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości usługi organizacji dwudniowego spotkania dla trenerów i kadry szkół ćwiczeń w ramach projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”.

więcej...

Zaproszenie do złożenia wyceny szacunkowej zamówienia

17.10.2017

Szanowni Państwo,

Zapraszam do złożenia wyceny szacunkowej usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia uczestników podczas odbywających się szkoleń i superwizji na terenie Ukrainy i Mołdawii.

więcej...

Opracowanie materiałów pomocniczych służących walidacji i certyfikacji osób odpowiedzialnych za szkolenia pracowników systemu oświaty i działania rozwojowe skierowane do szkół i przedszkoli

09.10.2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do złożenia oferty, zawierającej oszacowanie kosztu opracowania materiałów pomocniczych służących walidacji
i certyfikacji osób odpowiedzialnych za szkolenia pracowników systemu oświaty i działania rozwojowe skierowane do szkół i przedszkoli.

więcej...

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (brutto) następującego zadania

09.10.2017

PRELEGENT

na seminariach wdrożeniowych o charakterze konsultacyjno-informacyjnym dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły (JST) dotyczących zmian w doradztwie zawodowym w systemie oświaty oraz zasad i form implementacji w szkołach materiałów wypracowanych w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”

więcej...

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia w przedmiocie: opracowanie materiału merytorycznego dot. działań postdiagnostycznych

29.09.2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia w przedmiocie: opracowanie materiału merytorycznego dot. działań postdiagnostycznych pt. Przepisy prawa a planowanie, organizacja i prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia dotyczącego opracowania adaptacji i dostosowań do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9-13 lat

28.09.2017

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach realizacji projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

Szacowanie wartości zamówienia  dotyczącego opracowania adaptacji i dostosowań do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych dla uczniów w wieku 9-13 lat

więcej...

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach prac utrzymania i rozwoju projektów zwraca się o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) zadania

27.09.2017

"Wykonanie architektury Integratora Zasobów Edukacyjnych". Wyceny uwzględniajace wydłużenie gwarancji o 12 i 24 miesiące prosimy wysyłać do 27.09.2017 do godziny 12:00."

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia – druk i dystrybucja zestawów materiałów

27.09.2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji – beneficjent projektu „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020 – zwraca się z prośbą o oszacowanie wartości zamówienia na druk i dystrybucję zestawów materiałów.

Zamawiający wydłuża termin przesyłania wycen do dnia 02.10.2017 r. do godz. 12:00
 

więcej...

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach realizacji projektu Euroguidance, w programie Erasmus +, zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania

20.09.2017

Modyfikacja w zakresie aktualizacji treści filmów o zawodach powstałych w projekcie Nowe narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne wspomagające rozpoznawanie zainteresowań zawodowych i predyspozycji zawodowych uczniów do nowej struktury szkolnictwa zawodowego

więcej...

Catering – całodzienna przerwa kawowa oraz przerwa obiadowa

18.09.2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach prowadzenia rozeznania rynku zwraca się z prośbą o wycenę wartości zamówienia – usługi cateringowej zgodnie ze specyfikacją określoną poniżej.

więcej...

Oferta w ramach szacowania wartości zamówienia polegającego na zrealizowaniu 10 kursów e-learningowych

18.09.2017

Oferta w ramach szacowania wartości zamówienia polegającego na zrealizowaniu 10 kursów e-learningowych

Termin nadsyłania ofert szacowania zostaje wydłużony do 26 września 2017 roku.

więcej...

Wykonanie materiałów promocyjnych wraz z dostawą

13.09.2017

W celu ustalenia wartości zamówienia  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie netto i brutto za wykonanie materiałów promocyjnych (zgodnie ze specyfikacją) oraz ich dostawą do siedziby Zamawiającego. Załącznik nr 1 zawiera specyfikację wraz z formularzem wyceny.

więcej...

Zorganizowanie 96 seminariów wdrożeniowych w całej Polsce dla w sumie minimum 1000 osób w okresie od stycznia 2018 do maja 2018.

04.09.2017

W celu ustalenia wartości zamówienia  Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

Zorganizowanie 96 seminariów wdrożeniowych w całej Polsce dla w sumie minimum 1000 osób w okresie od stycznia 2018 do maja 2018. Wykonawca zorganizuje 16 wojewódzkich seminariów wdrożeniowych – po jednym w każdym z 16 miast wojewódzkich oraz 80 powiatowych seminariów wdrożeniowych w miastach z siedzibą powiatu w całej Polsce (po średnio 5 seminariów na województwo).

więcej...

Usługa cateringowa podczas 16 spotkań sieci współpracy i samokształcenia dla uczestników projektu organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

25.08.2017

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie (netto i brutto) następującego zadania:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa podczas 16 spotkań sieci współpracy i samokształcenia dla uczestników projektu organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu pn. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój.

więcej...

Opracowanie publikacji/materiału merytorycznego „Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Diagnoza funkcjonowania i planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – działania postdiagnostyczne”

24.08.2017

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

Opracowanie publikacji/materiału merytorycznego „Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Diagnoza funkcjonowania i planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – działania postdiagnostyczne”.

więcej...Dokument oglądany razy: 9 109