Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodka Rozwoju Edukacji

K

Rozeznanie rynku

Pokaż wpisy z roku:

Dostosowanie publikacji „Dobre praktyki” do standardu WCAG 2.0

23.05.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zamówienia:

dostosowanie publikacji „Dobre praktyki” do standardu WCAG 2.0.

więcej...

Opracowanie materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń z zakresu diagnozy funkcjonalnej

17.05.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania: opracowanie materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń z zakresu diagnozy funkcjonalnej

więcej...

Poszukujemy wykonawcy usługi tłumaczenia specjalistycznego z języka portugalskiego na język polski

11.05.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje wykonawcy usługi tłumaczenia specjalistycznego z języka portugalskiego na język polski.

więcej...

Szacowanie wartości zamówienia - prowadzenie szkoleń dla specjalistów z ppp

11.05.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się z prośbą o wycenę usługi polegającej na prowadzeniu szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

więcej...

Redakcja językowa i korekta programu szkoleniowo-doradczego wraz z materiałami szkoleniowymi i metodyczno-organizacyjnymi

10.05.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zamówienia:

Redakcja językowa i korekta programu szkoleniowo-doradczego wraz z materiałami szkoleniowymi i metodyczno-organizacyjnymi

więcej...

Redakcja merytoryczna i recenzja programu szkoleniowo-doradczego wraz z materiałami szkoleniowymi i metodyczno-organizacyjnymi

10.05.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zamówienia:

Redakcja merytoryczna i recenzja programu szkoleniowo-doradczego wraz z materiałami szkoleniowymi i metodyczno-organizacyjnymi

więcej...

Dostosowanie do standardu WCAG 2.0 programu szkoleniowo-doradczego wraz z materiałami szkoleniowymi i metodyczno-organizacyjnymi

09.05.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zamówienia:

dostosowanie do standardu WCAG 2.0 programu szkoleniowo-doradczego wraz z materiałami szkoleniowymi i metodyczno-organizacyjnymi

więcej...

Druk 3200 pakietów materiałów oraz dystrybucji do wskazanych przez Zamawiającego 1600 placówek w kraju

08.05.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń” zwraca się z prośbą o dokonanie szacowania wartości zamówienia polegającego na druku 3200 pakietów materiałów oraz dystrybucji do wskazanych przez Zamawiającego 1600 placówek w kraju.

Formularz szacowania prosimy wysłać na adres e-mail szkolacwiczen@ore.edu.pl do dnia 14.05.2018 r. do godz. 10:00.

więcej...

Tłumaczenie ustne oraz pisemne w ramach projektu "Nowa Ukraińska Szkoła 2"

04.05.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie i  przesłanie FORMULARZA WYCENY SZACUNKOWEJ, dotyczącego następującej usługi polegającej na:

tłumaczeniu ustnym oraz pisemnym  na terenie Ukrainy oraz Polski w ramach realizacji projektu "Nowa Ukraińska Szkoła 2".

więcej...

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników podczas odbywających się szkoleń na terenie Ukrainy w terminie 17-23.06.2018 r.

04.05.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie i  przesłanie FORMULARZA WYCENY SZACUNKOWEJ, dotyczącego następującej usługi polegającej na:

zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia uczestników podczas odbywających się szkoleń na terenie Ukrainy.

więcej...

Dostosowanie do standardu WCAG 2.0 publikacji „Dobre praktyki”

30.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zamówienia:

dostosowanie do standardu WCAG 2.0 publikacji „Dobre praktyki”.

więcej...

Redakcja merytoryczna i recenzja publikacji „Dobre praktyki”

27.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zamówienia:

redakcja merytoryczna i recenzja publikacji „Dobre praktyki”.

Termin nadsyłania wycen zostasł przedłużony do 7 maja 2018 r. do godz. 9:00

więcej...

Opracowanie materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń z zakresu diagnozy funkcjonalnej

26.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

Opracowanie materiałów merytorycznych do prowadzenia szkoleń z zakresu diagnozy funkcjonalnej.

więcej...

Opracowanie materiału opisującego zadania poradni „wiodących” w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

26.04.2018

W celu ustalenia wartości zamówienia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o szacunkowej cenie następującego zadania:

Opracowanie materiału opisującego zadania poradni „wiodących” w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

więcej...

Moderowanie dwóch seminariów – konsultacje standardów poradni wiodących w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

26.04.2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości zamówienia:

Moderowanie dwóch seminariów – konsultacje standardów poradni wiodących w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

więcej...Dokument oglądany razy: 26 614